Zisťovanie príčin vzniku požiarov

Predmetom kriminalistického zisťovania príčin požiarov je miesto udalosti, na ktorej sa technickou obhliadkou skúmajú všetky objekty (budovy, technologické zariadenia, motorové vozidlá a pod.) a ich okolie súvisiace s uvedenou udalosťou. Zisťuje sa príčinná súvislosť a kriminalistické ohnisko požiaru.