Zabezpečovacie systémy

– v budovách

– exteriérové (perimetria)

– v automobiloch

Činnosť:

– Diagnostika

– poradenstvo, revízie a projekčná činnosť

– zisťovanie porúch a funkčnosti

– posúdenie z bezpečnostného hľadiska

– zistenie a zaistenie dôkazov

– vyhodnotenie záznamov z histórie a log súborov

– expertíza

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť