Systémy elektrickej požiarnej signalizácie – EPS

– skúmanie z požiarno technického hľadiska

– z hľadiska funkčnosti

Činnosť:

– analýza

– diagnostika

– zisťovanie porúch a funkčnosti

– zisťovanie a zaisťovanie dôkazov

– expertíza a poradenstvo

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť