Systémy priemyselnej televízie – PTV

– skúmanie z bezpečnostného a technického hľadiska

– z hľadiska funkčnosti

– z hľadiska prekonania

Činnosť:

– bezpečnostná analýza

– diagnostika

– zisťovanie porúch a funkčnosti

– zisťovanie a zaisťovanie dôkazov

– expertíza a poradenstvo

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť