Kontakt

Mgr. Ing. Peter Marček

Beckovská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

mob.: +421-905-332394

tel.:    +421-32-7710455-57

e-mail: znalec@znalecelektro.com

Poistenie: Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Poistná suma: 33.200 € (1 mil. Sk)

Znalecká činnosť

  • znalec ev.č.: 914687

Projekčná činnosť

  • projektant elektrického zariadenia ev.č.: 007/1/2012-EZ-P-E2-A

Revízie vyhradených technických zariadení

  • revízny technik elektrického zariadenia osv.ev.č.: 16/1/2012-EZ-E-E2-A
  • revízny technik plynového zariadenia osv.ev.č.: OSV-P-S2022/00122/01-PZ – Af,g,h; Bf,g,h,i
  • revízny technik tlakového zariadenia osv.ev.č.: OSV-P-S2022/00122/01-TZ – Aa,b; Ba,b,f