Kontakt

Mgr. Ing. Peter Marček

Beckovská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

mob.: +421-905-332394

tel.:    +421-32-7710455-57

e-mail: znalec@znalecelektro.com

Poistenie: Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Poistná suma: 33.200 € (1 mil. Sk)

znalec ev.č.: 914687

projektant elektro ev.č.: 007/1/2012-EZ-P-E2-A

revízny elektro osv.č.: 16/1/2012-EZ-E-E2-A