Znalecká činnosť

Znalectvo v odbore: 490000 – Kriminalistika

Odvetvie: 491900 – Kriminalistická a požiarna elektrotechnika

Expertízna činnosť a poradenstvo.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Služby znalca poskytujem napr. pre:

  • súkromné osoby
  • fyzické a právnické komerčné subjekty
  • finančné inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové společnosti, fondy a pod.
  • rozpočtové a príspevkové organizácie
  • štátnu správu, Políciu SR, advokátske kancelárie a súdy
  • komory, asociácie, zväzy, spolky a iné profesijné združenia

Mojim cieľom je úplne uspokojiť individuálne potreby každého klienta. Nech je požiadavka týkajúca sa predmetu znaleckej činnosti akákoľvek, zavolajte mi a uľahčím vaše rozhodovanie.

V prípade, že ste tu nenašli službu, ktorú hľadáte, neváhajte ma prosím kontaktovať. Pokúsim sa vašim požiadavkom vyhovieť, príp. doporučím odborníka priamo na váš špecifický problém.

Pokiaľ hľadáte znalca z iného odboru alebo odvetvia, odporúčam Vás na centrálny elektronický zoznam znalcov, ktorý vedie a spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojej vebovej stránke: http://jaspi.justice.gov.sk/.

Definície obsahu jednotlivých odvetví sú v Inštrukcii 12/2005 MS SR č. 19292/2004-53 o kontrole a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole.