– skúmanie z bezpečnostného a technického hľadiska – z hľadiska funkčnosti – z hľadiska prekonania Činnosť: – bezpečnostná analýza – diagnostika – zisťovanie porúch a funkčnosti – zisťovanie a zaisťovanie dôkazov – expertíza a poradenstvo – vyhodnotenie zistených skutočností – vypracovanie znaleckého posudku – poradenská činnosť

– technické poruchy (skrat, prepätie, statická elektrika) – mimoriadne udalosti, havárie – neodborná manipulácia – nesprávna činnosť zariadenia – pri kúpe, predaji a prenájme domov a bytov – posudky o stave el. inštalácie – realitným kanceláriám kontrolu el. inštalácie pre nového nadobúdateľa alebo prenajímateľa domov alebo bytov – poisťovni – […]

– skúmanie z bezpečnostného a technického hľadiska – z hľadiska funkčnosti – z hľadiska prekonania – pri mimoriadnych udalostiach (napr. skrat, prepätie, pôsobenie statickej elektriky a pod.) Činnosť: – Diagnostika – zisťovanie porúch a funkčnosti – expertíza – vyhodnotenie zistených skutočností – vypracovanie znaleckého posudku – poradenská činnosť

-> zisťuje sa, či udalosť priamo súvisí s poruchou stroja, spotrebiča, prístroja – technické poruchy (skrat, prepätie, statická elektrika) – mimoriadne udalosti a havárie – neodborná manipulácia – nesprávna činnosť zariadenia – úrazy spôsobené elektrickým prúdom Činnosť: – diagnostika – odborné prehliadky a odborné skúšky – OPaOS – zisťovanie porúch […]

– v budovách – exteriérové (perimetria) – v automobiloch Činnosť: – Diagnostika – poradenstvo, revízie a projekčná činnosť – zisťovanie porúch a funkčnosti – posúdenie z bezpečnostného hľadiska – zistenie a zaistenie dôkazov – vyhodnotenie záznamov z histórie a log súborov – expertíza – vyhodnotenie zistených skutočností – vypracovanie znaleckého […]